Kennissessie Pensioen 2020

Onze actuaris en Riskmanager Marcus Haveman informeert je op een praktische manier over het Pensioenakkoord. Hij biedt meer dan alleen de wettelijke kant van het verhaal. Hij geeft zijn visie en neemt je mee in de actuariële kant van het Pensioenakkoord.