Connect with impact and be inspired on Sustainable September Themes

 

We are excited to announce the launch of our Sustainable September initiative! As a responsible financial corporate organization, we recognize the importance of sustainability and its impact on the environment. Throughout this month, we have planned a series of events that will focus on the environmental aspects of sustainability, including external speakers, webinars, a film, and sustainable art.

We believe that it is our responsibility to protect the environment and to encourage sustainable practices, both within our organization and in the wider community. By participating in Sustainable September, we hope to inspire and motivate you to make positive impact on the environment and so together we can achieve our goal of creating a more sustainable future.

So mark your calendars and get ready to be inspired - Sustainable September is not to be missed!

 


 

We zijn blij om de 7e editie van ‘Sustainable September’ aan te kondigen! Als verantwoordelijke financiële organisatie erkennen we het belang van duurzaamheid en de impact ervan op het milieu. Tijdens deze maand hebben we verschillende evenementen gepland die gericht zijn op de milieuaspecten van duurzaamheid, zoals externe sprekers, webinars, een film en duurzame kunst.

We vinden het belangrijk om het milieu te beschermen en duurzame praktijken te stimuleren, zowel binnen onze organisatie als in de bredere gemeenschap. Door deel te nemen aan Sustainable September, willen we je inspireren en motiveren om een positieve impact op het milieu te hebben, zodat we samen ons doel kunnen bereiken om een meer duurzame toekomst te creëren.

Markeer je agenda en maak je klaar om geïnspireerd te worden - Sustainable September mag je niet missen!