Leuk dat je de uitdaging aan gaat! Als je je hebt aangemeld, ontvang je een e-mail met vervolgstappen. Je bent pas officieel ingeschreven, als je deze stappen hebt doorlopen. LET OP:  Het startbewijs dat je ontvangt staat op naam en is daarmee niet overdraagbaar

Kosten voor jou als adviseur
In lijn met de Bgfo 3 rekenen wij aan jou als financieel adviseur deelname kosten door. Deze kosten bedragen €26,-. Nationale-Nederlanden stuurt hiervoor een factuur. Het is niet mogelijk deze kosten te verrekenen met de rekening courant.