Your Knowledge Matters 

 

Van 8 tot 19 november vinden de Your Knowledge Matters weken plaats. Deze worden georganiseerd vanuit het programma Change is NOW Next Level. Tijdens deze leerweken kan je mee doen aan verschillende inspiratiesessies, workshops, games, webinars en presentaties.  

Zo kan je je tijdens de leerweken laten inspireren op één van de vijf competenties, je verdiepen op strategische thema's of je gaat aan de slag met thema’s die te maken hebben met de lerende organisatie. Allemaal belangrijke onderwerpen die passen bij onze strategie om als Bank lerend en wendbaar te worden. Verdiep je bijvoorbeeld in datagedreven werken of ons verdienmodel. Of leer meer over onderwerpen die vallen onder één van de bouwblokken van de lerende organisatie, zoals psychologische veiligheid. Hoor jij liever van de winnaar(s) van de challenge Your Voice Matters hoe zij gewerkt hebben aan hun verbeteridee? Dat kan ook. Je hoort het, voor ieder wat wils!  

Er zijn verschillende vormen zoals video, serious gaming, inspiratiesessies en workshops. Een deel van het leeraanbod kan je zelfstandig en in je eigen tijd volgen, andere sessies vinden in groepen op een vast tijdstip plaats. Je mag zelf bepalen naar welke je gaat. Zo kan je kiezen voor een onderwerp dat bij je leerdoel(en) past, maar je kan ook kiezen voor iets nieuws.  

Een deel van het leeraanbod wordt ook in het Engels aangeboden. 

We verwachten dat je minimaal één onderdeel volgt, meer mag natuurlijk altijd. Werk je met een rooster? Stem je inschrijving dan even af met je leidinggevende. 

Ook zo benieuwd geworden naar wat je allemaal kunt kiezen? Via deze website vind je per onderwerp meer informatie en kan je je inschrijven. Wees er snel bij! 

 

From 8 until 19 November the Your Knowledge Matters  weeks take place. These are organized from the program Change is NOW Next Level. During these learningweeks you can participate in various inspiration sessions, workshops, games, webinars and presentations.  

For example, during the learning weeks you can be inspired by one of the five competencies,  delve into strategic themes or you can work with themes that have to do with the learning organization. These are all important topics that fit in with our strategy to become learning and agile as a Bank. For example, immerse yourself in data-driven working or our business model. Work on  psychological safety within the theme of the learning organization. Or would you rather hear from the winner(s) of the Challenge  Your Voice Matters how they got started with their improvement idea? Something for everyone!

Let yourself be surprised by different forms such as video, serious gaming, inspiration sessions and workshops. You can follow part of the learning offer independently and in your own time, others take place in groups at a fixed time. You can decide for yourself which intervention you go to. For example, you can choose a subject that fits your learning goal(s), but you can also choose something new. 

A number of workshops are also offered in English.

We expect you to choose and follow at least one part, more is of course always allowed. Do you work with a schedule? Then coordinate your registration with your supervisor.

Also curious about what you can choose? Through this website you will find more information per subject and you can register.