Managementbijeenkomst Leven & Pensioen 16 mei 2024 | Management meeting Life & Pension, Thursday 16 May 2024

Beste collega,

Hierbij nodigen wij je uit voor onze Managementbijeenkomst van Leven & Pensioen op donderdag 16 mei aanstaande. Wij verwelkomen je graag om 12.00 uur bij InnStyle in Maarssen. Het programma – inclusief een hapje eten - duurt tot ongeveer 19.00 uur.

Achter de schermen zijn we al volop bezig met de voorbereidingen voor een mooie en interactieve middag waarin onze strategie en ‘way of working’ centraal staan. Meer informatie over het programma volgt uiteraard nog. 

Via je persoonlijke link in de uitnodiging kun je je aan- of afmelden. We vragen je dit echt vóór 25 april te doen, zodat we een goede inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen.

Wij hebben er veel zin in en kijken er naar uit je 16 mei te zien.

Tot dan!

Hartelijke groet,
Namens het MT Leven & Pensioen

Leon van Riet

 

 

Dear colleague,

We hereby invite you to our Management meeting of Life & Pensions on Thursday 16 May. We are happy to welcome you at 12.00 at Install in Maarssen. The programme - including dinner - lasts until about 19.00 hours.

Behind the scenes, we are already busy preparing for a beautiful and interactive afternoon in which our strategy and 'way of working' are central. More information about the program will follow, of course.                                                                                                                                 
You can register/sign out via the personal link in the invitation. We urge you to do so before 25 April so that we can make a good estimate of the number of attendees.

We are very much looking forward to seeing you on 16 May.

See you then!

Sincerely,
On behalf of the MT Life & Pensions

Leon van Riet