Registratieformulier | Registration form 2024

NN North Sea Jazz Festival 2024

Jouw gegevens | Your details

Compliance beleid | Compliance policy

Integriteit is een belangrijk onderdeel van de waarden van NN Group. Het organiseren van evenementen valt onder de geldende interne en externe regelgeving. Wij vragen je te verklaren dat het accepteren van deze uitnodiging voor jou en mogelijke partner voldoet aan het interne compliance beleid en de regels met betrekking tot het accepteren van geschenken en het bijwonen van evenementen van jouw organisatie en dat van je partner.

 

Integrity is an important part of the NN Group values. Holding stakeholder events comes under applicable internal and external regulations. We ask you to declare that accepting this invitation for you and any partner complies with the internal compliance policy and with the rules regarding accepting gifts and attending events of your company/organisation and that of your partner. 


Ik bevestig dat: | I confirm: 

Door deze uitnodiging te accepteren, voldoet deze uitnodiging aan het interne compliance beleid, de regels en voorschriften voor het accepteren van geschenken en evenementen van mijn organisatie en zijn/haar organisatie.

By accepting this invitation on behalf of my partner and myself, I confirm that this invitation complies with the internal compliance policies, rules and regulations for accepting gifts and events of my company/organisation and my partner’s company/organisation. *